Modlitwa

“MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas;
dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania”.

Sługa Boży Franciszek Blachnicki

Szczególnie modlimy się za naszych Darczyńców w pierwsze środy miesiąca.
Tego dnia ksiądz Krzysztof sprawuje w Waszej intencji Mszę Świętą. 

Modlitwa za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka,
którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej,
tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć,
że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi,
na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie,
który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie
i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele,
i racz wsławić swoje Imię, udzielając nam łaski…, o którą najpokorniej proszę.

Amen.