O nas

DOM ZACHEUSZ

Nowe Kawkowo to warmińska wioska, która w 1989 dołączyła do miejscowości, w których odbywają się rekolekcje oazowe.
Po kilku latach miejscowość ta stała się Centrum Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warmińskiej.  Powstał tu dom rekolekcyjny “Zacheusz”, w którym oprócz Oaz od kilku lat organizowane są inne turnusy i rekolekcje dla rodzin, dzieci i młodzieży,
m.in. “Wakacje dla Rodaka” czyli wypoczynek polskich dzieci z Kazachstanu, “Wakacje z Misjami” dla dzieci z rodziny sercańskiej.

DOMOWNICY

Obecnie nad Ruchem Światło-Życie Archidiecezji Warmińskiej i Domem Zacheusz czuwa ksiądz moderator Krzysztof Laska, proboszcz parafii w Nowym Kawkowie.
W domu mieszka na stałe Elżbieta Olender. Jest znana wszystkim jako Ciocia Ela.  Od przeszło 10 lat dba o rodzinną atmosferę
i koordynuje organizację rekolekcji.
Domownikami są tysiące dzieci, a także młodzież i dorośli, którzy przyjeżdżają do nas na Oazy i dni skupienia.
Sługa Boży ks. Franciszek napisał: “Celem oazy jest próba ponownego otwarcia chrześcijanom przystępu do źródła wody żywej, do rzeczywistości  nowego życia, aby stała się ona realnym wydarzeniem w ich życiu i źródłem ich radości.” Odczytujemy to jako naszą główną misję.

 

CZYM JEST OAZA?

Ksiądz Franciszek Blachnicki urodził się w trudnych dla Polski czasach. Za udział w kampanii wrześniowej i późniejszą działalność konspiracyjną został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, a następnie przewieziony
do więzienia w Katowicach, gdzie został skazany na śmierć. Przed wykonaniem wyroku przeżył nawrócenie. 14 sierpnia 1942 roku został cudownie ułaskawiony. Po zakończeniu wojny wstąpił do seminarium i przyjął święcenia kapłańskie w 1950 roku. Tak jak współcześni mu Karol Wojtyła, Stefan Wyszyński i Jerzy Popiełuszko pracował nad odbudową życia Kościoła i ładu moralnego w Ojczyźnie.
Powodowała nim troska o młodych ludzi i rodziny, krzewienie trzeźwości narodu oraz chęć rozbudzenia zaangażowania świeckich w życie Kościoła. 

Ruch, który założył do dziś gromadzi dzieci, młodzież i dorosłych. Wychowuje ludzi do dojrzałej wiary poprzez doświadczenie “oazy” czyli 15-dniowych rekolekcji wakacyjnych.
Mimo, że dziś w Kościele jest wiele różnych wspólnot i grup odnowy, charyzmat oazy jest wciąż atrakcyjny.